PROCESS FÖR 
MINSKADE

KLIMATUTSLÄPP

Strukturerat miljöarbete

 
Miljö- och hållbarhetsarbetet blir allt mer betydelsefull för ett företags konkurrenskraft och möjligheter att göra affärer. Ett aktivt hållbarhetsarbete bidrar till nya perspektiv till att göra verksamheter mer innovativa, till att identifiera nya affärsmöjligheter samt till kostnadseffektivitet.

 

  • Baseline - nollmätning klimatutsläpp

  • Miljömål

  • Miljö- och hållbarhetspolicy

  • Handlingsplaner

  • Måluppföljning

1/3