Princ2-certifikat

Projektledning

 
Kartläggningar visar att mer än åttio procent av alla projekt misslyckas. Ofta beror det på brister som hade kunnat förebyggas, men som leder till att tidsramar spricker och att kostnader rusar eller att projekt aldrig kommer i mål.

 

​Alexandra Fleetwood är cerifierad Prince2 projektledare, en metodik som idag utgör ”best practise” i 158 länder och som används av i alla projekt av FN:s. Andra som använder metoden är Ericsson som kräver prince2 certifikat för befattningar som projektledare. Projektledningsmetoden är även vanlig inom digitala utvecklingsprojekt, inom läkemedelsutveckling samt inom infrastruktur- och fastighetsprojekt.

1/2