VETENSKAPLIGA  METODER FÖR

Workshop: Lyckat förändringsarbete

 
En gång för alla, kunskap förändrar inte beteenden. Om kunskap hade räckt för att förändra beteenden hade det inte funnits rökare, ingen medicinsk övervikt och några nyårslöften hade inte behövts.

 

Vi ger er nycklarna till hur du och din organisation lyckas med förändring.  

 

Vi går igenom:

  • Mänskliga beteenden som påverkar hur ni lyckas med förändringar

  • Vetenskapliga verktyg som hjälper er att lyckas

  • Konkreta exempel som tydliggör vägen till framgång

  • Ramverket för en konkret förändringsprocess

 

Utbildningsmål:

  • Konkreta verktyg för att lyckas med förändring

  • Handlingsplan för ett förändringsprojekt

  • Förståelse för varför många förändringsförsök misslyckas och vad ni kan göra annorlunda

Vem riktar sig workshopen till?

  • Ledning

  • Chefer

  • Kommunikationsavdelningar

1/2