Framtidsinriktat företagande

Föreläsning hållbar affärsutveckling

 

Många företag har ännu inte hunnit sätta sig in i konsekvenserna av höjda krav på minskade växthusgasutsläpp. Ytterst handlar det om att hantera risk och att anpassa verksamheten till en ny affärslogik.

 

Om er verksamhet ännu inte påbörjat ett hållbarhetsarbete, då är det dags att börja. Vi hjälper er att förstå de viktiga sammanhangen och hur klimatförändringarna påverkar er verksamhet och framtida affär.

 

Vi går igenom:​

 • Hållbarhet en megatrend som varje verksamhet måste förstå konsekvenserna av 

 • Hållbarhetspolitik i EU och Sverige som påverkar er verksamhet

 • Under vilka omständigheter miljömässig hållbarhet skapar affärspotential

 • Varför okunskap kan leda till affärsmässig katastrof 

 • Varför hållbarhet är en framtidsbransch och varför Sverige ligger i framkant

 

Utbildningsmål:

 • Nya perspektiv på hur er organisation kan öka er konkurrenskraft och minska bolagets affärsrisk

 • Insikt i kommande omvärldsförändringar

 • Förståelse för att inte börja agera för sent

 • Insikt i hur ni tar nästa steg

Vem riktar sig föreläsningen till?

 • Beslutsfattare som vill förstå hur miljömässig hållbarhet kommer att påverka er affär

 • Beslutsfattare som vill ha tillgång till adekvat beslutsunderlag

Utbildningen kan anpassas till specifika behov

KONTAKT
1/2